Logo van Stichting Carillons Maastricht Stichting Carillons Maastricht

Vrienden van de Stichting Carillons Maastricht

De stichting streeft ernaar om de huidige omvang en kwaliteit van de activiteiten te continueren. Om dat te bereiken zijn acties nodig, gericht op het verkrijgen van eigen inkomsten van structurele aard.
 
De stichting heeft in de afgelopen jaren een vaste luisterkring opgebouwd. In 2008 is deze vaste luisterkring door ons bestuur benaderd om ons financieel te ondersteunen in het belang van het behoud van het gewenste programmeringniveau.

De nauwe betrokkenheid is toen gebleken: de betreffende actie heeft veel respons gekregen. Daarmee is de “Vrienden van de Stichting” een feit.

Het voorstel van een “Vriendengift” ter grootte van € 20,= komt in de huidige programmering neer op een financiële bijdrage van € 2,50 per concert. Daarvoor staat hen acht unieke concerten op een unieke luisterplek met zitgelegenheid ter beschikking.

Zij ondersteunen op deze wijze structureel het beleid van het bestuur het geen zeer op prijs wordt gesteld.

Het principe van het gratis beluisteren blijft van kracht, de vriendengiften zijn te beschouwen als een bijzondere geste.

Wanneer u deze doelstellingen met ons deelt en u nog geen Vriend bent, nodigen wij u bij deze van harte uit om aan te sluiten.
U kunt dat doen door uzelf als “Vriend van de Stichting” op te geven en uw bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer NL75SNSB 0932.6978.79 van de stichting met vermelding “vriendengift”. Alvast dank voor uw steun.